Prof. Dr. Tuğba Toz Akalın

Ağız ve Diş Sağlığı

İlgi Alanları

 • Koruyucu diş hekimliği
  Minimal invaziv diş hekimliği
  Adeziv restoratif materyaller
  Direkt indirekt restorasyonlar
  Ağartma tedavileri
  Rezin infiltrasyon uygulamaları
  Bireysel çürük profilaksisi
  Direkt indrekt lamina uygulamaları
  Ödüller
  1.
   Biyomateryaller Dalında En İyi Poster Sunumu Ödülü, Toz TuğBa, Kiremitci Arlin Serpuhi, Palaska Erhan, Ünsal Tan Oya, Çakmak Anıl Sera, AydoğAn Zeliha. In Vitro Biocompatibility Of Current Adhesive Restorative Systems. 5th Conseuro 13-15 Ekim 2011 İstanbul Türkiye.
  2. 2011 En İyi 2. Sözlü Sunum Kiremitci Arlin Serpuhi, Gürgan Sevil, Toz TuğBa. Effect Of Er, Cr:YSGG Laser On Shear Bond Strenght Of A Glass Ionomer Restorative And A Resin Composite. 2Nd Congress Of The World Federation For Laser Dentistry European Division 14-17 Mayıs 2009 İstanbul, Türkiye.
  3. En İyi Sözlü Sunum 2.’Lik Ödülüyeşim Şeşen Uslu, Nazmiye Dönmez, Tuğba Toz Akalın, Haşmet Ulukapı. İki Farklı Hassasiyet Giderici Ajanın Ve Ercrysgg Lazerin Dentin Tübülleri Üzerindeki Etkisi: İn Vitro Çalışma (SEM Ve AFM). Restoratif Dişhekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 6-8 Aralık 2019. Belek/Antalya.
  4. Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD)En İyi Sözlü Sunum Ödülü Funda Öztürk Bozkurt, Tuğba Toz Akalın, Mahmut Kusdemir, Alev Özsoy, Mutlu Özcan Survival Of Direct Restorations Using “Cention N” Without Adhesive Resin: 3-Year Clinical Results11. Conseuro Uluslararası Bilimsel Kongresi Türk Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD), Avrupa Konservatif Dişhekimliği Federasyonu (EFCD) Ve Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD) Ortaklığı 21-23 Nisan 2022 Antalya Türkiye
  5. Avrupa Konservatif Dişhekimliği Federasyonu (EFCD) En İyi Sözlü Sunum Ödülü Funda Öztürk Bozkurt, Tuğba Toz Akalın, Mahmut Kusdemir, Alev Özsoy, Mutlu Özcan Survival Of Direct Restorations Using “Cention N” Without Adhesive Resin: 3-Year Clinical Results11. Conseuro Uluslararası Bilimsel Kongresi Türk Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD), Avrupa Konservatif Dişhekimliği Federasyonu (EFCD) Ve Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD) Ortaklığı 21-23 Nisan 2022 Antalya Türkiye
  Mesleki Üyelikler
  Restoratif Diş Hekimliği Derneği
  Türk Diş Hekimleri Birliği