Ortodonti

Metal ve şeffaf braketlerle tedaviler, hareketli aygıtlarla tedaviler, lingual (görünmeyen, dişlerin iç yüzeylerine takılan teller vasıtasıyla) tedaviler, dudak-damak yarığı yeni doğan ve ileri yaş tedavileri, ortognatik cerrahi (çene konumu değiştirme) hazırlığı, şeffaf plaklarla tedavi, çene eklem bozukluğu tedavileri gibi işlemler Ortodonti Bölümü kapsamındadır.

Metal ve Şeffaf Braketlerle Tedavi

Diş çapraşıklığı tedavisinde ilk olarak detaylı bir takım analizlerle (lateral sefalometrik, 3d ağız içi model ve fotoğrafik incelemeler) problemin tespiti yapılır. Teşhis önemlidir ve tedavinin %50’sini oluşturmaktadır. Kişisel problemlere göre hedefler belirlenir. Bu hedeflere ulaşabilmek için hastaya özel uygulanacak bireysel tedavi yöntemi belirlenir. Öncelikle ağız içindeki kırık, diş eti hastalıkları gibi sorunlar giderilir. Metal diş telleri takılırken ekartör adı verilen apareyle ağız genişletilerek rahat bir çalışma sağlanır. Diş teli takılırken dişlerin kuru olması için tükürüğü izole edecek aletler kullanılır. Klasik yöntemde; her dişe tek tek braketler yapıştırılır ve bunun için dişlerde pürüzlendirme işlemi gerçekleştirilir. Sonrasında özel bir yapıştırıcı kullanılarak braketlerin diş ile bütünleşmesi sağlanır. 

Ortognatik Cerrahi

Ortognatik (çene) cerrahi, ileri derece çene iskelet yapısı bozuk olan hastalarda hem fonksiyonelliğin (çiğneme, konuşma)  hem de estetik görünümün iyileştirilmesi için diş hekimliği branşlarından ortodonti ve çene cerrahisinin birlikte yürüttükleri tedavi yöntemidir. Ortodonti tedavisi tamamlanmış hastalara 3 boyutlu görüntü çekilmekte ve ameliyat planlaması yapılmaktadır.  Ortognatik cerrahi işlem sonrası yaklaşık 1 aylık bir iyileşme süreci geçiren hastamızın önünde son aşama olarak 6-12 ay kadar sürecek bir ortodonti tedavi süreci kalmış olur. Bu tedavi yapılan ilk ortodonti ve düzeltici cerrahi işlem sonrası dişlerin pozisyonlarının kalıcı olmasını sağlayan bitim tedavisidir.
İleri derece çene iskelet bozukluğu olan kişilere uygulanan cerrahi işlem, kemik gelişimini tamamlamış yetişkin hastalara uygulanan düzeltici bir tedavi yöntemidir. Gerekli görülmesi halinde her iki çene içinde uygulanan bu işlem ile yüz bölgesinde ileri derecede çiğneme, kapanış ve konuşma ile çene pozisyonlarının uygun olmamasına bağlı olarak solunum fonksiyonlarında sorun yaşayan ve çene pozisyonları birbirlerine göre çok ileride ya da çok geride olması nedeniyle yüz bölgesinde estetik kaygı yaşayan hastalara uygulanmaktadır.
Çene kapanışlarının düzelmesi, diş sıralarının ideal hale getirilmesi hastanın görünümünde olumlu sonuçlar yaratır. Konuşma, çiğneme ve solunum fonksiyonlarında iyileşmeler sonucu yaşam kalitesini yükseltir.